PRP i PRF rane

Što je PRP rane?

Platelet Rich Plasma ili poznatije kao PRP tretman, prirodni je i biološki način liječenja rane pomoću vaše plazme iz krvi, koja je bogata trombocitima. Naime, plazma bogata trombocitima dobiva se iz centrifugata vlastite krvi s visokom koncentracijom trombocita koji injicirani otpuštaju različite faktore rasta, što u krajnosti ima vrlo pozitivan učinak na regeneraciju i revitalizaciju tkiva.

Ovaj tretman se najčešće koristi za ubrzavanje cijeljenja rane,  oporavak i liječenje oštećenog tkiva odnosno kronične rane. Zbog svog moćnog efekta, PRP tretman se ne primjenjuje samo u liječenju kroničnih rana već ima veliku ulogu u sportskoj medicini i ortopediji, dermatologiji, stomatologiji, ginekologiji te plastičnoj i rekonstruktivnoj kirurgiji.

Što je PRF rane?

Pletelet Rich Fibrin odnosno PRF također se dobiva centrifugiranjem vlastite krvi, odnosno krvi bolesnika. Za razliku od PRP-a koji je tekućeg oblika, PRF je u obliku gela te se takav i nanosi na prethodno temeljito očišćenu ranu.

Trombociti koji se nalaze u gelu djeluju na cijeljenje rane tako da aktiviraju različite faktore rasta te tako regeneriraju i stimuliraju rast stanica. Ovom terapijom zacjeljivanje rane se udvostručuje, smanjuje se bol, a najvažnije – nema alergijskih reakcija.

Kako se PRP i PRF izvode?

Vađenjem krvi izvadi se 10 ml krvi. U posebnoj epruveti se krv centrifugira i tada se iglicom aplicira u područje rane. Rana se potom pokrije oblogom za rane. Postupak traje do 30 minuta. Preporučuje se tri tretmana u razmaku od 10-14 dana. 

Dok se krv centrifugira, rana se priprema za postupak kirurškim debridmanom ako je potrebno. Nakon toga slijedi PRP i/ili PRF postupak tako što se vrlo tankom iglom PRP ubrizgava na potrebna mjesta, dok se PRF postavlja na samu ranu.

Zašto nas odabrati

U High Care Medical Centru njegujemo individualan pristup i potpunu posvećenost svakom bolesniku kako u procesu liječenja tako i savjetovanjem o prilagodbi načina života samoj bolesti, a sve u cilju bržeg ozdravljenja i poboljšanja kvalitete života.

01

Jedini Vacumed IVT centar
certificiran za vaskularnu medicinu u HR.

02

Referentni centar za Vacumed IVT za EU (2022-2025),
 u vaskularnoj medicini

03

Multidisciplinarni pristup

04

Suradnja s vaskularnom kirurginjom -

dr.sc. Andrea Crkvenac Gregorek dr.med, specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

05

Surađujemo s liječnicima, sestrama, fizioterapeutima

06

Dajemo naglasak i na limfnu opstrukciju

Naš stručni tim sastavljen od različitih stručnjaka iz različitih područja

Profesionalni, inidividualni pristup svakom pacijentu, jedinstveno iskustvo s Vacumed IVT terapijom, kontinuirana edukacija i učenje o novim pristupima liječenju, višegodišnje iskustvo.

Kvalitetne zdraVstvene usluge

Naše usluge omogućuju dijagnostiku i liječenje širokog spektra bolesti krvnih žila, a terapija Vacumed IVT omogućuje i prevenciju nastanka i progresije ateroskleroze, kroničnih rana i amputacija kao najteži ishod bolesti arterija. Svi tretmani i terapije mogu se kombinirati ovisno o vašim potrebama.

Vaskularna medicina

Vacumed

Dijagnostika

Terapije

Doživi 100

Estetika