J.K.1956. – KRITIČNA ISHEMIJA

Bolenik je došao 26.07.2021. po preporuci liječnika spec. vask. kirurgije. Na lijevoj nozi imao je interdigitalnu ranu veličine 3 cm2 (rana stara 2 mjeseca) i suhu gangrenu na palcu.

Na desnoj nozi pretibijalno imao je postoperativna ranu veličine 21 x 1,5 cm koja ne cijeli, nakon eksploracije vene safene radi femorokruralno premoštenje.

U brisevima obje rane izoliran je Proteus i Pseudomonas.

Napravili smo 70 terapija Vacumed IVT.

Bol je bila prisutna u mirovanju unatoč analgeticima i postupno se smanjivala (vidi tablicu).

Kako se bol smanjivala tako smo započeli trening hodanja i polako podizali km. 

Bolesnik hoda cca 6 km/dan svaki dan od 12/2021.

Bol je u potpunosti nestala u obje noge, pojavi se kratkotrajna bol nakon 1 km, kratko i nestane.

Bolesnik uz kritičnu ishemiju ima i dijabetes, te je bilo nužno promjeniti i plan prehrane i uvesti dodatke prehrani.

Bolesnik je za cijelo vrijeme trajanja terapije bio discipliniran i surađivao.

VACUMED IVT

PRIJE 

POSLIJE 10 TH

POSLIJE 20 TH

POSLIJE 30 TH

POSLIJE 50 TH

POSLIJE 70 TH 

BOL VAS (1-9)

9

7

4

3

1

1

ABI L

0,32

0.56

 

0,61

0,79

0,97

ABI D

0.57

0,37 (PSEUDOANEURIZMA)

 

0,55

0,61

0,68

HP

50 M

200 M

800 M

1000 M

1000 M

1000 M

RANA L 

3 CM2

2 CM2

1,5 CM2

0,8 CM2

ZARASLA

NEMA

RANA DESNA 

31,5 CM2

26 CM2

22 CM2

11 CM2

7 CM2

ZARASLA

 

Zašto nas odabrati

U High Care Medical Centru njegujemo individualan pristup i potpunu posvećenost svakom bolesniku kako u procesu liječenja tako i savjetovanjem o prilagodbi načina života samoj bolesti, a sve u cilju bržeg ozdravljenja i poboljšanja kvalitete života.

01

Jedini Vacumed IVT centar
certificiran za vaskularnu medicinu u HR.

02

Referentni centar za Vacumed IVT za EU (2022-2025),
 u vaskularnoj medicini

03

Multidisciplinarni pristup

04

Suradnja s vaskularnom kirurginjom -

dr.sc. Andrea Crkvenac Gregorek dr.med, specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

05

Surađujemo s liječnicima, sestrama, fizioterapeutima

06

Dajemo naglasak i na limfnu opstrukciju

Naš stručni tim sastavljen od različitih stručnjaka iz različitih područja

Profesionalni, inidividualni pristup svakom pacijentu, jedinstveno iskustvo s Vacumed IVT terapijom, kontinuirana edukacija i učenje o novim pristupima liječenju, višegodišnje iskustvo.

Kvalitetne zdraVstvene usluge

Naše usluge omogućuju dijagnostiku i liječenje širokog spektra bolesti krvnih žila, a terapija Vacumed IVT omogućuje i prevenciju nastanka i progresije ateroskleroze, kroničnih rana i amputacija kao najteži ishod bolesti arterija. Svi tretmani i terapije mogu se kombinirati ovisno o vašim potrebama.

Vaskularna medicina

Vacumed

Dijagnostika

Terapije

Doživi 100

Estetika