Što je API?

ABI (eng. ankle-brachial pressure indeks) je neizostavna pretraga kod osoba oboljelih od periferne arterijske bolesti. To je jednostavna i neinvazivna pretraga kojom se procjenjuje hemodinamski poremećaji arterija ruku, zdjelice i nogu. Sastoji se od mjerenja sistoličkog tlaka na arterijama, a izražava se u omjeru izmjerenog tlaka na perifernim arterijama prema sistoličkom tlaku brahijalne arterije.

PVR odnosno snimanje pulsnog volumena je moderni dijagnostički uređaj koji se koristi za mjerenje promjena volumena protoka ekstremiteta zajedno sa segmentalnim mjerenjima tlakova.

Pri korištenju ove metode, koriste se manžete tlakomjera koje se postave na ekstremitete i napuhuju jedna po jedna do određene razine tlaka.

Ta promjena volumena koja se događa ispod manžete bilježi se kao promjena tlakova. Primjenjuje se zajedno sa ABPI.

Mjerenje ABI pretrage

Normalna vrijednost ABI indeksa kreće se u rasponu od 0,90 – 1,20. Vrijednost ABI indeksa < 0,4 znak je teške ishemije. Porast ABI za više od 0,15 pokazuje značajno poboljšanje, dok sniženje za više od 0,15 znači pogoršanje.

ABI manji od 0,5 ukazuje na rizik koronarne bolesti, cerebrovaskularne i renovaskularne bolesti.

Zašto nas odabrati

U High Care Medical Centru njegujemo individualan pristup i potpunu posvećenost svakom bolesniku kako u procesu liječenja tako i savjetovanjem o prilagodbi načina života samoj bolesti, a sve u cilju bržeg ozdravljenja i poboljšanja kvalitete života.

01

Jedini Vacumed IVT centar
certificiran za vaskularnu medicinu u HR.

02

Referentni centar za Vacumed IVT za EU (2022-2025),
 u vaskularnoj medicini

03

Multidisciplinarni pristup

04

Suradnja s vaskularnom kirurginjom -

dr.sc. Andrea Crkvenac Gregorek dr.med, specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

05

Surađujemo s liječnicima, sestrama, fizioterapeutima

06

Dajemo naglasak i na limfnu opstrukciju

Naš stručni tim sastavljen od različitih stručnjaka iz različitih područja

Profesionalni, inidividualni pristup svakom pacijentu, jedinstveno iskustvo s Vacumed IVT terapijom, kontinuirana edukacija i učenje o novim pristupima liječenju, višegodišnje iskustvo.

Kvalitetne zdraVstvene usluge

Naše usluge omogućuju dijagnostiku i liječenje širokog spektra bolesti krvnih žila, a terapija Vacumed IVT omogućuje i prevenciju nastanka i progresije ateroskleroze, kroničnih rana i amputacija kao najteži ishod bolesti arterija. Svi tretmani i terapije mogu se kombinirati ovisno o vašim potrebama.

Vaskularna medicina

Vacumed

Dijagnostika

Terapije

Doživi 100

Estetika